Om kursholder

Bjørn Brodwall er jurist og partner i Økland, og har blant annet arbeidet med saker for friskoler siden 1986. Bjørn har bistått friskoler direkte i saker som omfatter generell rådgivning, i tilsynssaker fra Utdanningsdirektoratet, i klagesaker overfor myndigheter og i enkelte tvister. Bjørn har holdt flere styrekurs for styrene og ledelsen ved friskoler tidligere, da som fysiske samlinger. Innholdet i dette digitale nettkurset er det samme som i tidligere gjennomførte styrekurs i regi av Montessori Norge.

Om kurset

Grunnleggende styrekurs for montessoriskoler. Dette er et digitalt kurs for skolestyrer og ledelsen ved montessoriskolene. Det anbefales at man deler opp kurset i kortere økter over en periode, slik at man får god tid til å jobbe seg gjennom innholdet. 

En skole som kjøper kurset vil kunne bruke kurset internt i sin virksomhet, altså for hele styret og ledelsen ved den aktuelle enheten. Det er ikke tillat å videreformidle eller på annen måte dele kurets innhold utenfor skolen. Ved betaling aktiviseres kurset for en periode på 90 dager. Kurset stenges automatisk etter utløpt tid, og det vil ikke være mulig å utsette perioden (det er mulig å kjøpe kurset på nytt dersom man har behov for det). Kursdokumenter følger med og finnes tilgjengelig i kursportalen. 

Kurset koster 4.000,- (5.000,- inkl. mva.) og prisen gjelder per virksomhet (uavhengig av antall deltagere). 

Kurset er delt opp i 4 obligatoriske moduler og består av de mest grunnleggende temaene styret må vite noe om som friskoleeier: 

 • 1

  Introduksjon

  • Informasjon om kurset (4 min)

 • 2

  Dokumenter til kurset

  • Kompetansekrav for utdanningspersonalet i friskoler

  • Lysbilder - styreseminar nettkurs 2021

  • Montessoriutdanning_kompetansekrav

  • Styring - organisering - styrets oppgaver

  • Utdrag fra lovbestemmelser 2-2021

 • 3

  Modul 1

  • Styreseminar del 1A - Intro styrevervet (47 min)

  • Styreseminar del 1B - Styrets oppgaver og ansvar (54 min)

  • Styreseminar del 1C - Internkontroll (46 min)

 • 4

  Modul 2

  • Styreseminar del 2 - Taushetsplikt og personvern (1 time)

 • 5

  Modul 3

  • Styreseminar del 3 - Kompetanse og tilsetting (56 min)

 • 6

  Modul 4

  • Styreseminar del 4 - Tilpasset opplæring spesialundervisning (56 min)